tage
Author Archives: tage

Generalforsamling

Til medlemmerne

Klithuse, den 25. januar 2019

Vedr.: Ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

tirsdag den 12. februar 2019 kl. 20.00

hos Finn Larsen, Klithusevej 61, 9460 Brovst

med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Gennemgang af budget og fastsættelse af medlemskontingent

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  1. Lis Dahl – modtager genvalg
  2. Mette Jensen – modtager genvalg
  3. Lene Aabech – modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter for et år

9. Valg af 2 revisorer for et år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Der serveres øl, vand, kaffe/te og franskbrød med pålæg.

Efter generalforsamlingen overrækkes vandrepokaler.

Vandrepokaler for 1018 uddeles til:

Mest vindende military junior/ungrytter:

Mest vindende military seniorrytter:

Mest vindende dressurrytter:

Mest vindende springrytter:

Med venlig hilsen

Klithuse Militaryklub

Bestyrelsen

Julebrev 2018

KMK ønsker alle vores venner en rigtig glædelig jul, og et godt nytår.

Samtidig siger vi tak for al støtte der er kommet til klubben i 2018, og håber vi får et rigtig godt år i 2019.

Her er julebrevet

julefrokost

Til alle medlemmer og alle med interesse i julefrokost.

Da det ikke har været muligt at få tilstrækkelig tilkendegivelse

med interesse for deltagelse i julefrokosten, ser festudvalget sig

desværre nødsaget til at aflyse for i år. Håber det vil være bedre næste år.

Festudvalget.

>